Blog

W tym miejscu znajdziesz nasze porady prawne

28 grudnia, 2023

Czy sąd może odmówić orzeczenia rozwodu?

Decyzja o zakończeniu małżeństwa jest zwykle poprzedzona wieloma emocjami. Rozwód, będący formalnym rozwiązaniem małżeństwa przez sąd, nie zawsze jest procedurą gwarantowaną. W polskim systemie prawnym istnieją […]
14 grudnia, 2023

Alimenty na dziecko — jak je uzyskać? Mini przewodnik po alimentach

Alimenty na dziecko to temat ważny i często poruszany w kontekście odpowiedzialności rodzicielskiej. Prawo polskie szczegółowo reguluje kwestię obowiązków alimentacyjnych rodziców wobec ich dzieci, z uwzględnieniem […]
29 listopada, 2023

Skutki uznania umowy kredytu frankowego za nieważną lub istnienia w umowie frankowej niedozwolonych postanowień umownych

W ostatnich latach, wielu kredytobiorców we frankach szwajcarskich (CHF) znalazło się w trudnej sytuacji finansowej z powodu zawyżonych rat spowodowanych niekorzystnym kursem walutowym. Z tego względu, […]
17 czerwca, 2022

Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości od współwłaściciela

W uchwale z dnia 19.03.2013 r. sygn. akt III CZP 88/12 Sąd Najwyższy stwierdził, że współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej […]
19 lutego, 2022

Czy SKO w Wałbrzychu jest właściwe miejscowo do rozpatrywania odwołań od decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha?

Czy SKO w Wałbrzychu jest właściwe miejscowo do rozpatrywania odwołań od decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha? Uwagi na tle wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr […]