Blog

W tym miejscu znajdziesz nasze porady prawne

17 czerwca, 2022

Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości od współwłaściciela

W uchwale z dnia 19.03.2013 r. sygn. akt III CZP 88/12 Sąd Najwyższy stwierdził, że współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej […]
3 maja, 2022

Zasiedzenie w postepowaniu o dział spadku

19 lutego, 2022

Czy SKO w Wałbrzychu jest właściwe miejscowo do rozpatrywania odwołań od decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha?

Czy SKO w Wałbrzychu jest właściwe miejscowo do rozpatrywania odwołań od decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha? Uwagi na tle wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr […]