Blog

W tym miejscu znajdziesz nasze porady prawne

29 listopada, 2023

Skutki uznania umowy kredytu frankowego za nieważną lub istnienia w umowie frankowej niedozwolonych postanowień umownych

W ostatnich latach, wielu kredytobiorców we frankach szwajcarskich (CHF) znalazło się w trudnej sytuacji finansowej z powodu zawyżonych rat spowodowanych niekorzystnym kursem walutowym. Z tego względu, […]
21 listopada, 2023

Kredyt we frankach – jak się go pozbyć po rozwodzie? Nowe zasady dla frankowiczów

Wcześniej, sądy często nie przyznawały racji jednemu z byłych współmałżonków w sprawach przeciwko bankom, z uwagi na wymóg tzw. współuczestnictwa koniecznego drugiego z małżonków. Jednak, zgodnie […]
30 października, 2023

Doświadczenie kancelarii w sprawach frankowych — jak je ocenić?

Wysokie raty, niekorzystne kursy wymiany i liczne kontrowersje wokół umów kredytowych sprawiły, że potrzeba profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach frankowych stała się bardziej paląca niż kiedykolwiek […]
29 listopada, 2023

Skutki uznania umowy kredytu frankowego za nieważną lub istnienia w umowie frankowej niedozwolonych postanowień umownych

W ostatnich latach, wielu kredytobiorców we frankach szwajcarskich (CHF) znalazło się w trudnej sytuacji finansowej z powodu zawyżonych rat spowodowanych niekorzystnym kursem walutowym. Z tego względu, […]
21 listopada, 2023

Kredyt we frankach – jak się go pozbyć po rozwodzie? Nowe zasady dla frankowiczów

Wcześniej, sądy często nie przyznawały racji jednemu z byłych współmałżonków w sprawach przeciwko bankom, z uwagi na wymóg tzw. współuczestnictwa koniecznego drugiego z małżonków. Jednak, zgodnie […]
30 października, 2023

Doświadczenie kancelarii w sprawach frankowych — jak je ocenić?

Wysokie raty, niekorzystne kursy wymiany i liczne kontrowersje wokół umów kredytowych sprawiły, że potrzeba profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach frankowych stała się bardziej paląca niż kiedykolwiek […]
19 października, 2023

Sankcja kredytu darmowego — kiedy można z niej skorzystać?

Zagadnienie sankcji kredytu darmowego zawarte art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim powinno być znane wszystkim kredytobiorcom. W świecie pełnym skomplikowanych umów i zawiłych procedur bankowych ochrona […]
4 sierpnia, 2023

Orzeczenie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego

4 sierpnia, 2023

Linie orzecznicze

21 czerwca, 2022

Rozwód z orzekaniem o winie stron

W praktyce najdłużej toczy się w sądzie sprawa rozwodu z orzekaniem o wyłącznej winie jednego z małżonków. Wnosić może tak zarówno jeden, jak i oboje małżonkowie. […]
17 czerwca, 2022

Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości od współwłaściciela

W uchwale z dnia 19.03.2013 r. sygn. akt III CZP 88/12 Sąd Najwyższy stwierdził, że współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej […]
3 maja, 2022

Zasiedzenie w postepowaniu o dział spadku