Specjalizacje

Zaufaj naszej wiedzy

Specjalizacja

SPORY SĄDOWE I REPREZENTACJA


Zapewnimy profesjonalną i skuteczną pomoc prawną. Obsługujemy procesy sądowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i szczególnymi, a także przed organami ścigania w postępowaniach karnych i karnoskarbowych. Zadbamy o Twoje interesy i ochronimy Twoje prawa.

Specjalizacja

OBSŁUGA PRAWNA FIRM


Nasz radca prawny specjalizuje się w prawie i jest gotów udzielić wsparcia w bieżącej działalności firmy. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach rejestrowych i zajmujemy się rozwiązywaniem wewnętrznych problemów prawnych, takich jak spory pomiędzy wspólnikami czy sprawy pracownicze. Dbamy o to, aby nasze porady prawne były uwzględnione w otoczeniu biznesowym i odpowiadały na nieustannie zmieniające się reformy legislacyjne.

Specjalizacja

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH


Specjalizujemy się w uzyskiwaniu zadośćuczynienia i odszkodowań. Nasz radca prawny reprezentuje Klientów w postępowaniach związanych ze szkodami na osobie i majątku, od zgłoszenia szkody aż do wypłaty świadczenia. Prowadzimy postępowania polubowne, sądowe i egzekucyjne, aby uzyskać dla naszych Klientów najlepsze możliwe rozwiązanie. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy w zakresie prawa, jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną i skuteczną pomoc prawną.

Specjalizacja

NIERUCHOMOŚCI


Radca prawny, adwokat i prawnik z Wałbrzycha oferują kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego. Nasze usługi skierowane są do deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i uczestników procesu budowlanego. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach dotyczących uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także pomagamy w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości i przeprowadzeniu procesu deweloperskiego - od fazy inwestycji do sprzedaży. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego, zgłoś się do nas.

Specjalizacja

PRAWO RODZINNE


Skutecznie pomagamy naszym Klientom w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w Wałbrzychu. Jako doświadczeni radcy prawni, oferujemy profesjonalną pomoc prawną w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Jako prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym, dbamy o interesy naszych Klientów i pomagamy ustalić ich miejsce pobytu.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy prawnej?