Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości od współwłaściciela