Blog

W tym miejscu znajdziesz nasze porady prawne

28 grudnia, 2023

Czy sąd może odmówić orzeczenia rozwodu?

Decyzja o zakończeniu małżeństwa jest zwykle poprzedzona wieloma emocjami. Rozwód, będący formalnym rozwiązaniem małżeństwa przez sąd, nie zawsze jest procedurą gwarantowaną. W polskim systemie prawnym istnieją […]
14 grudnia, 2023

Alimenty na dziecko — jak je uzyskać? Mini przewodnik po alimentach

Alimenty na dziecko to temat ważny i często poruszany w kontekście odpowiedzialności rodzicielskiej. Prawo polskie szczegółowo reguluje kwestię obowiązków alimentacyjnych rodziców wobec ich dzieci, z uwzględnieniem […]
29 listopada, 2023

Skutki uznania umowy kredytu frankowego za nieważną lub istnienia w umowie frankowej niedozwolonych postanowień umownych

W ostatnich latach, wielu kredytobiorców we frankach szwajcarskich (CHF) znalazło się w trudnej sytuacji finansowej z powodu zawyżonych rat spowodowanych niekorzystnym kursem walutowym. Z tego względu, […]